Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Lambda

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Lambda är en planerad vindkraftspark i Bottenhavet, omkring 50 km öster om Hudiksvall. Parken planeras bestå av upp till 172 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på drygt 13 TWh.

Projekt Lambda är en planerad vindkraftspark i Bottenhavet, belägen omkring 50 km öster om Hudiksvall.

Parken planeras bestå av närmare 172 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen bedöms uppgå till drygt 13 TWh per år, vilket motsvarar ca 2,1 miljoner villors hushållsel.

Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032–2033.

Under december 2022 genomfördes samrådsmöte med Länsstyrelsen i Gävleborgs län och i början av 2023 genomfördes samråd med myndigheter, allmänhet och de som antas vara särskilt berörda.

Baserat på detta samråd justerades och utökades projektområdet för att ge ökad flexibilitet för samexistens med Försvarsmaktens behov samt för att möjliggöra anpassningar för sjöfarten. Detta innebär att samrådet görs om för att omfatta hela det nya projektområdet. 

Det uppdaterade samrådet med berörda myndigheter och andra intressenter inleddes i oktober 2023 och löpte fram till 15/12. 

Projektet var del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Åsa Karlberg
offshorewindsverige@statkraft.com 

Frågor och yttranden sänds till SM-SE-Njordr@sweco.se eller till
Sweco Sverige AB, RE 21345, Sandbäcksgatan 1, 653 40 Karlstad.