Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

För markägare

Äger du mark? Vill du bli en del av den gröna omställningen samtidigt som du garanteras stabila, långsiktiga intäkter? Låt oss då utveckla vind- och solprojekt tillsammans.

Världen behöver mer förnybar energi för att möta klimatkrisen. Att använda outnyttjad eller olönsam mark till vind- eller solkraft ger dig en intäktsmöjlighet samtidigt som du blir en del av den gröna omställningen. Genom att arrendera ut din mark till förnybar energiproduktion så kan du bidra till klimatomställningen samtidigt som du säkrar en långsiktig intäkt för din mark.

I ett samarbete med oss får du kombinationen av ett lokalt team som är engagerat i ditt projekt, tillsammans med stödet, expertisen och infrastrukturen hos Europas största producent av förnybar energi – med 125 års erfarenhet. 

Vi blir långsiktiga partners i projektet eftersom det är Statkraft som planerar, bygger och driftar elproduktionen. Alltså behöver du inte bekymra dig för arbetsintensiva insatser som planering, tillståndsansökningar, konstruktion, underhåll eller samverkan med myndigheter och närboende. Det sköter vi. När arrendet löper ut ser vi även till att marken återställs till sitt befintliga skick. 

 

Fördelarna är många

Fördelarna med att arrendera ut mark för byggandet av en vindkraftspark eller en solcellsanläggning är många.

  • Du får en konkurrenskraftig intäkt för marken utan att behöva bruka den.
  • Du bidrar till klimatomställningen och en hållbar, grönare värld.
  • Det är enkelt. Statkraft tar hand om arbetsintensiva uppgifter, till exempel planering, konstruktion, tillståndshantering och underhåll med mera.
  • Vi strävar mot en lösning där användningen av din mark kombineras med annan verksamhet, till exempel jordbruk eller åtgärder som gynnar den biologisk mångfalden.

 

Har du en fastighet som kan vara lämplig för produktion av sol- eller vindkraft?

Ta kontakt med oss så gör vi ett kostnadsfritt och icke-bindande test av lämpligheten av din mark. Utgångspunkten är alltid din mark, dess unika förutsättningar, och dina önskemål. Om din mark visar sig vara lämplig så kan vi tillsammans möjliggöra ren kraftproduktion som bidrar till en hållbar framtid samtidigt som du garanteras långsiktiga intäkter.

Notera att ansökan endast omfattar arrende och att markytan måste motsvara minst 15 hektar.

Kontakta oss

Läs mer om Statkrafts verksamhet