Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Våra värderingar

Trots att vårt företag aldrig slutar att utvecklas, står våra tre värderingar fast. De definierar vår kultur och är en ledstjärna i allt vi gör och förenar oss över landsgränser, affärsområden och teknologier.

Vision

Vi förnyar världen med ren energi.

Värderingar

  • Vi är ansvarstagande
    Vi tar hänsyn till och är medvetna om hur vårt arbete påverkar kollegor, kunder, samhället och miljön omkring oss.
  • Vi utvecklas tillsammans
    Vi är ett Statkraft. Vi delar vår kompetens, inser värdet av mångfald och lär oss av varje situation.
  • Vi gör skillnad
    Vi antar utmaningar, fokuserar på det som är viktigast och levererar lösningar som skapar positiv förändring.

Integritet

Vårt integritetsarbete uttrycks i Statkrafts uppförandekod, som anger de förväntningar vi har på Statkrafts medarbetare och våra affärspartners.