Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Statkraftanställd i hjälm som ler
Hans Fredrik Asbjørnsen

Våra värderingar

Trots att vårt företag aldrig slutar att utvecklas, står våra tre värderingar fast. De definierar vår kultur och är en ledstjärna i allt vi gör och förenar oss över landsgränser, affärsområden och teknologier.

Vision

 

Vi levererar ren energi

 

Värderingar

  • Kompetent: Statkraft använder kunskap och erfarenhet för att uppnå ambitiösa mål och bli erkända som en ledande aktör inom ren energi.
  • Ansvarstagande: Statkraft skapar värden och värnar om anställda, kunder, miljö och samhället i stort.
  • Nyskapande: Statkraft tänker kreativt, identifierar möjligheter och utvecklar effektiva lösningar.

 

Integritet

 

Vårt integritetsarbete uttrycks i Statkrafts uppförandekod, som anger de förväntningar vi har på Statkrafts medarbetare och våra affärspartners.