Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Våra värderingar

Trots att vårt företag aldrig slutar att utvecklas, står våra tre värderingar fast. De definierar vår kultur och är en ledstjärna i allt vi gör och förenar oss över landsgränser, affärsområden och teknologier.

Vision

 

Vi levererar ren energi.

 

Värderingar

  • Kompetent: Statkraft använder kunskap och erfarenhet för att uppnå ambitiösa mål och bli erkända som en ledande aktör inom ren energi.
  • Ansvarstagande: Statkraft skapar värden och värnar om anställda, kunder, miljö och samhället i stort.
  • Nyskapande: Statkraft tänker kreativt, identifierar möjligheter och utvecklar effektiva lösningar.

 

Integritet

 

Vårt integritetsarbete uttrycks i Statkrafts uppförandekod, som anger de förväntningar vi har på Statkrafts medarbetare och våra affärspartners.