Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konsekvenser av klimatförändringar

Målet med forskningsprogrammet ” Konsekvenser av klimatförändringarna” är att undersöka effekterna av klimatförändringar på Statkrafts energiproduktion och att rekommendera anpassningsåtgärder.

Klimatförändringar påverkar alla delar av Statkrafts verksamhet, vattenkraft, vindkraft och energi från biomassa. Det är också troligt att klimatförändringarna kommer att påverka hur politiken utformas kring energimarknaden och på så vis Statkrafts möjligheter.

Programmet kommer att bidra till att information tas fram till hela företaget om klimatförändringar och anpassningsåtgärder. Projekten innanför programmets portfölj handlar bland annat om sårbarhetsanalyser, den förnybara energins klimatpåverkan samt utveckling av metoder för att integrera klimatinformation vid beslutsprocesser.