Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Om Statkraft

Statkraft har över 100 års erfarenhet av att producera det världen behöver idag - förnybar energi. Idag är vi Europas största leverantör av förnybar energi och en global marknadsaktör inom energihandel.

Damm
Foto: Lars Petter Pettersen

Førrevassdamm i Norge

Vår berättelse

Vår ambition är att leda övergången till en värld av förnybar energi. Varje dag arbetar Statkraft-anställda för att visa att en värld baserad på förnybar energi är möjlig. Inte bara för att det är rätt, utan för att det är lönsamt.

Läs mer

Gröna träd och vatten
Foto: Damian Heinisch

Vår verksamhet: Förnybar energi

Vi producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft, levererar fjärrvärme och köper och säljer energi.

Läs mer om vår verksamhet

Kraft för framtidens möjligheter

Christian Rynning-Tønnesen

"När insatserna är höga, måste vi också höja våra ambitioner."

Christian Rynning-Tønnesen
VD

Siffror vi är stolta över

  • 61 TWh
    miljövänlig kraftproduktion
  • 93 %
    förnybar energi
  • 4 600 anställda
    i 18 länder

Där vi har verksomhet

Vi utvecklar och driver anläggningar för förnybar kraft i Europa, Sydamerika och Asien.