Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts fiskeodlingar

Regleringen av vattendrag för att framställa förnybar energi påverkar den biologiska miljön. Statkrafts mål är att reglerade dammar och vattendrag ska ha ett naturligt och stort bestånd av fisk. I vissa fall är återställande åtgärder inte tillräckliga eller möjliga. Statkraft kompenserar då för förlusten genom kontinuerlig utsättning av fisk.

Fiskeodlingarnas uppgift är att bevara och säkra stammarna så att varje vattendrag även i framtiden har sin unika stam av fisk. Totalt driver Statkraft åtta kompensationsodlingar, varav sex i Norge och två i Sverige samt två genbanker i Norge.

Laxodlingen i Laholm, som grundades redan 1930 är en av Statkrafts största med en årlig produktion av över 120 000 laxyngel. Närmare 90 000 laxsmolt sätt årligen ut i Lagan och cirka 30 000 i Nissan. Totalt producerar Statkrafts åtta fiskodlingar 475 00 lax- och öringsyngel per år och sysselsätter 24 medarbetare. Statkrafts årliga investeringar i åtgärder och utredningar rörande fisk uppgår till cirka 30 miljoner kronor.