Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkrafts fiskeodlingar

Regleringen av vattendrag för att framställa förnybar energi påverkar den biologiska miljön. Statkrafts mål är att reglerade dammar och vattendrag ska ha ett naturligt och stort bestånd av fisk. I vissa fall är återställande åtgärder inte tillräckliga eller möjliga. Statkraft kompenserar då för förlusten genom kontinuerlig utsättning av fisk.

Fiskeodlingarnas uppgift är att bevara och säkra stammarna så att varje vattendrag även i framtiden har sin unika stam av fisk. Totalt driver Statkraft åtta kompensationsodlingar, varav sex i Norge och två i Sverige samt två genbanker i Norge.

Laxodlingen i Laholm, som grundades redan 1930 är en av Statkrafts största med en årlig produktion av över 120 000 laxyngel. Närmare 90 000 laxsmolt sätt årligen ut i Lagan och cirka 30 000 i Nissan. Totalt producerar Statkrafts åtta fiskodlingar 475 00 lax- och öringsyngel per år och sysselsätter 24 medarbetare. Statkrafts årliga investeringar i åtgärder och utredningar rörande fisk uppgår till cirka 30 miljoner kronor.