Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konkurrenskraftig vindkraft

Programmet ”Konkurrenskraftig vindkraft” behandlar både land och havsbaserad vindkraft och fokuserar på Norden och Storbritannien.

Programmets syfte är att skapa möjlighet för Statkraft att bli en av de ledande aktörerna vad gäller kostnadseffektivitet och att möjliggöra att Statkrafts kunskap om vindkraftsteknologi används vid beslutsfattande.

Projekten som handlar om vindbaserad energi handlar om att få kunskap om vindens resurser, driftoptimering, underhåll och installationer. När det gäller projekten inom landbaserad vindkraft handlar de flesta om driftoptimering och underhåll samt att förstå  vindkraftens miljöeffekter. 

Statkraft deltar i flertalet externa forsknings- och utvecklingsprogram, bland annat Offshore Wind Accelerator som drivs av Carbon Trust i Storbritannien, Norwegian Centre för Offshore Wind Energy (NORCOWE) och Norwegian Research Centre för Offshore Wind Technology (NOWITECH).

Läs mer här: