Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Upphandling

Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika.

Hur blir man leverantör till Statkraft Sverige?

Statkraft Sverige ställer krav på att leverantörer ska uppfylla flera kriterar, så som samhällsansvar, miljö och kvalité.

 

 

Vad upphandlar vi?

Statkraft Sverige upphandlar tjänster på fler områden. Se nedan för en sammanställning av de områden där Statkraft Sverige upphandlar leverantörer:

 

  • Produktion/leverans/installation av elektronisk utrustning
  • Produktion/leverans/installation av mekanisk utrustning
  • Byggentreprenader
  • Konsulttjänster
  • Ramavtal

 

Kontraktsbestämmelser

Statkraft Sverige använder standardvillkor vid upphandlingar av leverantörer.

 

Kontraktsbestämmelser Tillämpningsområden
Allmänna inköpsvillkor  Köp av standardprodukter
Allmänna bestämmelser för köp av tjänster Köp av tjänster
Conditions of Contract Köp av elektromekanisk utrustning
ABK 09 Köp av tekniska konsulttjänster
AB 04, ABT 06 Köpa av bygg och anläggningsarbete   

 

Fakturor till Statkraft Sverige AB

Vi ser helst att fakturor skickas som e-faktura. Behöver ni hjälp med detta, kontakta Bjoern.zetterbergbengtsson@statkraft.com.

Statkraft Sverige AB är ett byggföretag enligt Skatteverkets definition. Omvänd skattskyldighet för moms på byggtjänster gäller.