Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

En inkluderande arbetsplats

Medarbetarna är det viktigaste vi har. För våra 4 500 anställda, spridda över 17 länder, ska arbetsmiljön vara präglad av mångfald, inkludering och ömsesidig respekt.

Mångfald på arbetsplatsen
Vi tror att det är en styrka att vara unik och att mångfald avseende bakgrund, kunskaper och kön, är viktigt för att vi ska lyckas.  

Förutom globala riktlinjer för våra anställda har vi landspecifika mål för att främja mångfalden.

Vi genomför regelbundet arbetsmiljöundersökningar för att få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och vad vi behöver förbättra.