Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

En trygg och säker arbetsplats

Att bygga, drifta och underhålla anläggningar och infrastruktur för förnybar energi kan vara ett farligt arbete, och därför krävs högsta standard när det gäller hälsa och säkerhet. Omsorg om varandra är grundläggande i vår kultur och vi jobbar kontinuerligt mot målet att ingen ska skadas i arbetet.

Att arbetsmiljön är trygg och säker är det viktigaste för oss, oavsett var i världen vi är, om vi jobbar med vattenkraft i Sverige eller solkraftsprojekt i Indien. Vi jobbar aktivt för att förhindra olyckor och för att främja en arbetsplats som inte orsakar skador, vare sig för våra egna medarbetare , samarbetspartners eller lokala intressenter.

Vi tror att en trygg arbetsmiljö är en fråga om val, inte tillfälligheter.

Det är svåra och komplexa arbetsuppgifter att sätta upp 250 meter höga vindturbiner, installera solcellspaneler över stora arealer och underhålla vattenkraftsanläggningar. Många av våra arbetsuppgifter innebär risker.  Vårt program för att jobba med hälsa, miljö och säkerhet, Powered by Care, lanserades 2015 och det utvecklas och förbättras ständigt.