Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strategi för 2030: Värdeskapande på väg mot framtidens nettonollsamhälle

Statkraft har producerat förnybar energi i över hundra år – energi som världen nu behöver mer än någonsin.

Energiomställningen går allt snabbare och världens länder växlar upp sina klimatambitioner. Vi befinner oss mitt i en revolution av förnybar energi. Sol- och vindenergi kommer att dominera framtidens energisystem. Detta ökar behovet av flexibel produktion och förbrukning.

Geopolitiska spänningar och tilltagande elpriser bidrar till ekonomisk osäkerhet och en oförutsägbar elmarknad. Utvecklingen har placerat energisäkerhet högt på den politiska dagordningen och ökat trycket på en energiomställning.

Statkraft är väl positionerade för att skapa värde genom att bidra till framtidens nettonollsamhälle. När vi blickar mot 2030 är våra ambitioner större än någonsin med betydligt högre tillväxtambitioner i alla våra verksamheter och tekniker.

Vår strategi har en marknadsfokuserad ansats. Det betyder att vi använder vår förståelse för att identifiera och utveckla de mest lönsamma möjligheterna inom varje marknad och teknik. Vi ska utveckla, köpa, äga och driva förnybar energiproduktion och annan grön teknik, samt förse våra kunder med bästa möjliga energilösning på vägen mot ett nettonollsamälle.

Statkrafts strategi bygger på fyra strategiska pelare.

1. Leverera grön flexibilitet med vattenkraft som grund

Vi ska optimera och expandera vår unika portfölj av vattenkraft. I Norge ska vi öka återinvesteringar i våra befintliga kraftverk för att förlänga deras livstid och öka effektiviteten. Vi ska även utöka kapaciteten och vårt mål är att investera i minst fem nya projekt av större omfattning till 2030. Utanför Norge ska vi fortsätta att maximera det långsiktiga värdet av våra befintliga kraftverk och även värdera möjligheterna till att utvidga vår portfölj.

2. Öka verksamheten inom solkraft, havs- och landbaserad vindkraft, och batterilagring

Vi ska öka verksamhetsandelen inom solkraft, land- och havsbaserad vindkraft och batterilagring på marknader där vi redan är etablerade, samt nå en årlig utvecklingstakt på 4GW till 2030. Framöver siktar vi på att behålla en större andel i vind- och solkraftverk som vi utvecklar i Europa samt att leverera konkurrenskraftig drift- och underhållsverksamhet för våra tillgångar. Statkraft har också ambitionen att ta en industriell roll inom havsvind i Nordsjön och på Irland.

3. Leverera gröna marknadslösningar till våra kunder

Vi ska växa och stärka vår närvaro på marknaden och möta kundernas behov genom hela värdekedjan. Vi maximerar värdet av både våra egna och våra kunders kraftportföljer genom såväl fysiska som finansiella energitjänster och förvaltning. Vi siktar på att fortsätta utveckla handeln med energiprodukter, i synnerhet vad gäller PPA:er uppströms och andra strukturerade produkter för grön energi. Detta kommer att stärka vår position som marknadsledande leverantör av gröna marknadslösningar, vilket ger Statkrafts verksamhet som helhet en betydande konkurrensfördel.

4. Skala upp ny, grön teknik

Vi ska utveckla och skala upp ny, grön teknik som kommer att utgöra en avgörande roll i nettonollsamhället. Vår ambition är att ta en ledande roll i utvecklingen av grön vätgas, biobränsle, fordonsladdning, fjärrvärme, och andra gröna tekniker – antingen på egen hand eller inom partnerskap med andra. Genom att positionera oss inom dessa områden och teknologier kommer vi kunna ta del av den tillväxten och därigenom utveckla nya och lönsamma verksamheter över tid.

Geografisk roll

I Norge ska vi leda energiomställningen genom att utveckla och leverera förnybar energi och flexibel försörjning av denna, skala upp nya gröna tekniker, samt möjliggöra för hållbar industri.

I Europa ska vi ta en ledande roll på energimarknaden och bidra till energiomställningen genom vår position som Europas största producent av förnybar energi och genom vår betydande position på marknaden.

I Sydamerika och Indien ska vi bidra till mer hållbara energisystem genom att ta vara på möjligheterna som kommer av ett ökat energibehov.

Statkraft 2030: Ett ledande internationellt företag inom förnybar energi

I kärnan är vi ett ansvarsfullt företag som respekterar människor, miljön och samhället. Hållbarhet är en del av allt vi gör och det är alltid vår högsta prioritet att skydda människor. Genom vårt dagliga arbete bidrar vi alla till att skapa värde och möjliggöra en framtid med nettonollutsläpp.
  • Europas största producent inom vattenkraft och en betydande aktör i Sydamerika och Indien. Investeringar i minst fem stora projekt i Norge innan 2030.

  • Ledande leverantör av gröna marknadslösningar i Europa med en betydande global räckvidd.

  • Ledande utvecklare av solkraft, land- och havsbaserad vindkraft, och batterilagring med en årlig utvecklingstakt på 4 GW till 2030. Därtill 2.5-3GW havsbaserad vindkraft i Nordsjön och på Irland innan 2025.

  • Ledande utvecklare av grön vätgas, biobränsle, fordonsladdning och andra gröna teknologier med utveckling av 2 GW produktionskapacitet för grön vätgas innan 2030. Därtill vara bland topp tre mest lönsamma och kundorienterade fjärrvärmeaktörerna i Norge och Sverige.

Relaterade sidor