Statkraft i världen

Statkraft är ledande inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 3800 anställda i mer än 20 länder. 99 procent av vår produktion är förnybar.

Infographic