Statkraft i Sverige

Två vindkraftverk i ett vintrigt skogslandskap

Statkraft är Sveriges fjärde största elproducent. Vi driver 54 vattenkraftverk i Sverige som totalt producerar 5,4 TwH. Statkraft äger och driver fyra stora vindkraftparker i Jämtland och Västernorrland, med sammanlagt 186 vindkraftverk.

Statkraft har fjärrvärmenät i fyra städer där cirka 95 procent utgörs av förnyelsebar eller återvunnen energi. Statkraft har fjärrvärmenät i fyra städer där cirka 95 procent utgörs av förnyelsebar eller återvunnen energi.

Statkraft Financial Energy AB bedriver elhandel och portföljförvaltning. De anställda har erfarenhet av fysisk produktion, den kommersiella elmarknaden, råvarubörser samt ränte-och valutamarknader.