Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vattenkraft

Statkraft i Sverige driver 54 vattenkraftverk och med sammanlagt en genomsnittlig årsproduktion på 5,4 TWh. Kraftverken styrs från driftcentralen på vattenkraftverksamhetens huvudkontor i Sollefteå. I Kvistforsen i Skellefteå och i Laholm driver Statkraft två fiskeodlingar.

Vattenkraften kompletterar vindkraften. Vattenkraftsmagasinen kan stängas och öppnas i takt med hur mycket energi som vindkraften alstrar. Blåser det lite, så kan mer vattenkraft produceras. Blåser det mycket kan vattnet i magasinen sparas för användning senare.

Vattenkraften har en låg produktionskostnad vilket möjliggör konkurrenskraftiga elpriser till svensk industri.

För att erbjuda konkurrenskraftiga elpriser till svensk industri är det därför viktigt att satsa på vattenkraften även framöver. Statkraft vill att diskussionen om framtidens energikällor också innefattar vattenkraften som alternativ. Varsam utbyggnad och effekthöjningar på befintliga anläggningar kan förenas med naturhänsyn.

Statkraft ska ha en trygg, säker och effektiv drift av våra 54 vattenkraftverk. Framöver vill vi rusta kraftverken och se över möjligheterna att förstärka effekten i befintliga anläggningar och även se på nya projekt för att skapa ny vattenkraft. Det gäller i första hand minikraftverk i befintliga älvar där vi redan har anläggningar.

Ny teknik gör det möjligt att bygga vattenkraftverk mer miljömedvetet än tidigare. Vi arbetar också aktivt med landskapsvård intill anläggningar och på att tillgodose behov från fiskare, turister och närboende.

Prognos för vattenflöden vid Viforsens och Laholms vattenkraftverk

Ibland kan det vara bra att veta ungefär vilka vattenflöden som förväntas komma de närmaste dygnen, exempelvis om du tänkt fiska.

Prognoserade flöden är dock bara prognoser och kan ändras med relativt kort varsel. Det finns ingen garanti att flödena blir exakt som redovisas på denna sida.

Se prognoserna här

Nyckeltal om vattenkraften

  • 54
    vattenkraftverk
  • 5,4
    TWh

Vattenkraft

Här finns våra vattenkraftverk i Sverige