Finansiell information

Vindkraftverk i fjällmiljö

Statkraft bedriver en öppen och ärlig finansiell kommunikation. Ägare, långivare och andra intressenter ska ges tillräcklig information för att kunna bedöma underliggande värden och risker i företaget. Statkraft är inte börsnoterat, men arbetar på samma sätt som börsnoterade företag.

Här finns finansiell information: