Finansiell information

man som tittar på datorskärm

Statkraft bedriver en öppen och ärlig finansiell kommunikation. Ägare, långivare och andra intressenter ska ges tillräcklig information för att kunna bedöma underliggande värden och risker i företaget. Statkraft är inte börsnoterat, men arbetar på samma sätt som börsnoterade företag.

Här finns finansiell information: