Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
bro över fors
foto: Statkraft

Miljöarbete inom vattenkraftverksamheten

De senaste åren har Statkraft växt inom vattenkraft i Sverige och har idag 54 vattenkraftverk, från Lagan i söder till Skellefteälven i norr. Expansionen har inneburit en möjlighet att fördjupa miljöarbetet inom affärsområdet.

Statkraft utvärderar löpande flera aspekter och risker och för att ständigt förbättra rutiner för uppföljning utifrån ett miljöperspektiv.

Statkrafts miljöarbete sker delvis inom ramen för Energiforsk, Svenska Elföretagens Forsknings- och utvecklingsaktiebolag där Statkraft deltar tillsammans med flera av de större kraftproducenterna.

Statkraft är dessutom partner till HydroCen i Trondheim sedan 2016, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft.

Här följer några av våra miljöprojekt. Klicka nedan för att läsa mer