Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Miljöarbete inom vattenkraftverksamheten

De senaste åren har Statkraft växt inom vattenkraft i Sverige och har idag 54 vattenkraftverk, från Lagan i söder till Skellefteälven i norr. Expansionen har inneburit en möjlighet att fördjupa miljöarbetet inom affärsområdet.

Statkraft utvärderar löpande flera aspekter och risker och för att ständigt förbättra rutiner för uppföljning utifrån ett miljöperspektiv.

Statkrafts miljöarbete sker delvis inom ramen för Energiforsk, Svenska Elföretagens Forsknings- och utvecklingsaktiebolag där Statkraft deltar tillsammans med flera av de större kraftproducenterna.

Statkraft är dessutom partner till HydroCen i Trondheim sedan 2016, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft.

Här följer några av våra miljöprojekt. Klicka nedan för att läsa mer