Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Omlöp vid Anundsjö kraftverk

Statkraft värnar starkt om vår miljö och vill gärna vara föregångare i energibranschen. Ett resultat av vårt miljöarbete är vårt omlöp vid Anundsjö kraftverk som invigdes i september 2015 efter flera års arbete. Omlöpet är Sveriges hittills längsta fiskvandringsväg på 450 meter.

Den konstgjorda bäcken möjliggör för havsvandrande fisk att passera kraftverket för att leka. Inom några år kommer yngre fisk (smolt) kunna ta sig oskadda förbi kraftverket ut i havet. Där kan de växa till sig och sedan som vuxna återvända för att fortplanta sig - och med det har cirkeln slutits.

Fakta om projektet

  • Projektets totala byggkostnad är 21 miljoner kronor.
  • Anundsjö bygg har arbetat 12 000 timmar med projektet till en omsättning av 11,5 miljoner kronor.
  • Omlöpet är 450 meter långt.
  • Omlöpet har en lutning på max 2 %.
  • 85 000 m3 material har schaktats bort.
  • Biotopåtgärder har genomförts i den 4 km långa spillfåran (den gamla bäckfåran).
  • 11 300 ton grus och sten har fyllts på i spillfåran.
  • 330 000 små lax- och havsöringar har placerats ut i Norra Anundsjöån.
  • En fiskräknare är installerad för att dokumentera effekterna av åtgärderna.
  • 38 000 m2 gräs har såtts i området.