Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Oljeberedskap Skellefteälven – ett unikt samarbete

I Skellefteälven finns ett samarbete för oljeberedskap mellan Statkraft, Skellefteå Kraft, Vattenfall och Räddningstjänsterna i Arjeplog, Malå och Skellefteå. Tillsammans har kraftbolagen köpt in tre vagnar med utrustning för uppsamling och sanering, om ett oljeutsläpp skulle ske i någon av anläggningarna i Skellefteälven.

Vagnarna är utplacerade hos respektive Räddningstjänst. Räddningstjänsterna ansvarar för skötsel, underhåll och årliga övningar. Utrustningen kan även användas vid andra olyckor.