Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Oljeberedskap Skellefteälven – ett unikt samarbete

I Skellefteälven finns ett samarbete för oljeberedskap mellan Statkraft, Skellefteå Kraft, Vattenfall och Räddningstjänsterna i Arjeplog, Malå och Skellefteå. Tillsammans har kraftbolagen köpt in tre vagnar med utrustning för uppsamling och sanering, om ett oljeutsläpp skulle ske i någon av anläggningarna i Skellefteälven.

Vagnarna är utplacerade hos respektive Räddningstjänst. Räddningstjänsterna ansvarar för skötsel, underhåll och årliga övningar. Utrustningen kan även användas vid andra olyckor.