Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Miljöarbete i Sverige

Vår verksamhet är vårt främsta bidrag till miljön. Statkraft har en tydlig inriktning mot ren energi och idag är Statkraft Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent.

Förutom att producera ren el tar Statkraft ett omfattande ansvar för miljön i och med insatsen för forsknings- och utvecklingsprogram som bidrar till att vi skapar möjligheter för framtidens miljövänliga energiproduktion.

En stor del av Statkrafts miljöarbete sker inom ramen för Sveriges jämförelsevis starka miljölagstiftning. För att uppnå långsiktiga resultat samarbetar vi kring miljöfrågorna med andra företag och organisationer inom energibranschen, exempelvis branschorganisationen Energiföretagen i Sverige. Utöver det driver vi själva miljöprojekt som är kopplade direkt till våra olika verksamheter. 

Här kan du läsa mer: