Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Innovation

Statkrafts innovationsstrategi bygger på Statkrafts affärsstrategi och har nära anknytning till vår kärnverksamhet.

Att öka konkurrensförsprånget genom teknisk analys och koncernomfattande FoU-program inom vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Statkrafts innovationssystem ska bland annat säkerställa att vi har rätt balans i vår innovationsportfölj, kvalitet i vårt FoU-arbete samt att vi har rutiner för spridning och implementering av ny kunskap i koncernen.

 

Forskning och utveckling

Våra FoU-satsningar är inriktade på de framtida behoven inom våra olika strategiska satsningsområden.

Genom specialinriktade FoU-program utvecklar vi konkurrensmässiga försprång och nya affärsmodeller i samarbete med nationella och internationella FoU-miljöer. FoU-programmen omfattar temaområdena vatten, vind och bioenergi.

Våra projekt

 

Teknisk analys

Bra överblick över ny energiteknik och förståelse för utvecklingen i energibranschen blir allt viktigare för att utveckla Statkrafts egna strategier.

Genom analyser och mer djupgående studier utvecklar vi vår kunskap om olika teknikers framtida marknadspotential och kostnadsutveckling. Tillsammans med modeller för de olika teknikernas energikostnader är detta viktiga faktorer i Statkrafts långsiktiga prisprognoser.

 

Immateriella rättigheter

Statkraft vill skydda sina egna immateriella rättigheter och samtidigt respektera andras rättigheter.

Genom en medveten och samordnad hantering av immateriella rättigheter vill vi bidra till att Statkraft skapar ekonomiskt mervärde, får konkurrensmässiga fördelar samt kan operera fritt på marknaden utan stor risk för konflikter.

Arbetet med immateriella rättigheter på Statkraft omfattar följande områden:

 

  • Patent – skydd av en praktisk lösning på ett tekniskt problem
  • Varumärke – ensamrätt till kännetecken för varor och tjänster, namn och logotyper
  • Know how – kunskap och erfarenhet som ger konkurrensfördelar
  • Affärshemligheter – marknadskännedom, teknisk kunskap, strategiska planer m.m.
  • Upphovsrätt – litterära eller konstnärliga verk

Statkraft har särskild kompetens inom immateriella rättigheter inom avdelningen Innovation & Tillväxt. Avdelningen bistår Statkraft-koncernen i frågor som rör immateriella rättigheter och upphovsrätt