Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fjärrvärme

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av all uppvärmning av alla bostäder och lokaler i Sverige. Statkraft har fyra fjärrvärmenät i Sverige i, Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad. Andelen förnybar eller återvunnen energi i Statkrafts fjärrvärmenät är ett normalår 100 procent. Sammantaget producerar de fyra fjärrvärmenäten cirka 320 GWh per år.

  • Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Istället för att varje hus hade sin egen panna förflyttades förbränningen till en gemensam plats.
  • När fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare.

Mer om fjärrvärme

  • 4
    Fjärrvärmenät i Sverige
  • 320 GWh
    Sammanlagd produktion