Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samverkan för god ekologisk potential vid Umeälven

Statkraft har ambitionen att alltid arbeta aktivt och i dialog med olika intressenter längs de vattendrag vi verkar i. Ett bra exempel på det är Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin, som tagit fram en rapport med 80 förslag på åtgärder för god ekologisk potential vid Umeälven.

Rapporten är unik då initiativet till den togs av en ideell förening som startades av de boende efter Umeälven i Vindelns kommun. I gruppens styrelse finns representanter från nio byar längs älven och Statkraft har tillsammans med bland annat länsstyrelsen, vattenmyndigheten och WWF ingått i en referensgrupp.

Föreningen har arbetat med att ta fram de åtgärder som avser god ekologisk potential genom att kartlägga maximal ekologisk potential. Arbetet avser kraftverken Tuggensele, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele i Umeälven i Vindelns kommun. Åtgärderna i rapporten, som samverkansgruppen har lämnat till berörda myndigheter, är restaureringsåtgärder i biflöden, vandringshinder, kontinuitetsproblem, erosionskontroll, avstängda vikar, fiskpassage och fågelhäckning.