Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forskning längs Umeälven

År 2015 påbörjade Statkraft ett forskningsprogram kopplat till vattenkraftverken längs Umeälven, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele som ska ta fram alternativa metoder för att minska erosionsskadorna längs älvstränderna. Förhoppningen är att öka reproduktionsmöjligheterna för bland annat harr. Projektet kommer genomföras och följas upp fram till och med år 2018.

Det som i praktiken görs för erosionsskadeproblematiken är att vi placerar ut rejält stora stenblock längs ett urval av strandzoner i magasinen. Vi hoppas att dessa stenblock ska komma att stabilisera istäcket vintertid så att det ligger stilla istället för att ”glida” upp och ned längs stränderna och orsaka erosionsskador. Forskningsprogrammet syftar även till att ta fram en metodik som identifierar, designar och skapar konstgjorda strömhabitat för fisk och annan fauna.

Utöver detta kommer projektet också se över möjligheten att skapa ett ”konstgjort” strömmande habitat längs Umeälvens södra strand, cirka 500 – 1 200 meter nedströms Bjurfors Övre vattenkraftverk. Planen här är att utnyttja det faktum att vatten transporteras i en trängre sektion av älven i ett väldigt ”strömliknande” mönster och skapa en ny strandzon med innehåll av block, sten, grus och andra biotophöjande material.

Programmet genomförs i samverkan med Umeå Universitet, Världsnaturfonden, Statens Geotekniska Institut och lokala byaföreningar i området.