Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Forskning längs Umeälven

År 2015 påbörjade Statkraft ett forskningsprogram kopplat till vattenkraftverken längs Umeälven, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele som ska ta fram alternativa metoder för att minska erosionsskadorna längs älvstränderna. Förhoppningen är att öka reproduktionsmöjligheterna för bland annat harr. Projektet kommer genomföras och följas upp fram till och med år 2018.

Det som i praktiken görs för erosionsskadeproblematiken är att vi placerar ut rejält stora stenblock längs ett urval av strandzoner i magasinen. Vi hoppas att dessa stenblock ska komma att stabilisera istäcket vintertid så att det ligger stilla istället för att ”glida” upp och ned längs stränderna och orsaka erosionsskador. Forskningsprogrammet syftar även till att ta fram en metodik som identifierar, designar och skapar konstgjorda strömhabitat för fisk och annan fauna.

Utöver detta kommer projektet också se över möjligheten att skapa ett ”konstgjort” strömmande habitat längs Umeälvens södra strand, cirka 500 – 1 200 meter nedströms Bjurfors Övre vattenkraftverk. Planen här är att utnyttja det faktum att vatten transporteras i en trängre sektion av älven i ett väldigt ”strömliknande” mönster och skapa en ny strandzon med innehåll av block, sten, grus och andra biotophöjande material.

Programmet genomförs i samverkan med Umeå Universitet, Världsnaturfonden, Statens Geotekniska Institut och lokala byaföreningar i området.