Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Financial Energy

Statkraft har varit aktivt på elmarknaden i över hundra år och är helägt av den norska staten.

Statkraft Financial Energy AB (SFE AB) är ett dotterbolag till Statkraft AS där vi erbjuder skräddarsydda energirelaterade investeringstjänster, såsom portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Genom sin roll som en del av Statkraftkoncernen och i Statkrafts marknadsaktiviteter, ger Statkraft Financial Energy en expertinsikt om den förändrade och dynamiska nordiska elmarknaden.

Statkraft Financial Energy delar denna kunskap med sina kunder för att erbjuda dem en portfölj av skräddarsydda derivatkontrakt avsedda att hantera sina risker på energimarknaden. Varje portfölj hanteras av en utsedd och erfaren portföljförvaltare som fokuserar på de nödvändiga transaktionerna och med beaktande av kundens riskpolicy.

Statkraft Financial Energy är licensierat av Finansinspektionen. Företaget har behörighet att erbjuda kunder portföljförvaltning, investeringsrådgivning och genomförande av order. Vi erbjuder skräddarsydda investeringstjänster i följande finansiella och icke-finansiella produkter:

  • Finansiell energi
  • Utsläppsrätter
  • Gröna certifikat (GoOs)

Statkraft Financial Energy förmedlar också följande icke -finansiella instrument:

  • PPA inklusive gröna PPA
  • Energiservice och balanseringskontrakt

Mer information

Kontakt

Per Rosenqvist
Statkraft Financial Energy
+46734077725
per.rosenqvist@statkraft.com

Hit kan du vända dig med frågor om regelefterlevnad:
SFE_Compliance@statkraft.com