Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hållbar finansiering

Som en del av Statkraft Group omfattas Statkraft Financial Energy av koncernens uppdrag och vision inom hållbarhet. Statkraft beaktar både hållbarhetsrisker och de viktigaste negativa effekterna av sina affärs- och investeringsbeslut genom olika hållbarhetsfaktorer. Dessa överväganden omfattar miljö-, social- och arbetstagarfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och frågor rörande mutor.

Statkraft Group bidrar till en hållbar framtid genom sin kärnverksamhet och affärspraxis. Statkraft Group Policies integrerar klimat- och miljö-, sociala, etiska och mänskliga rättigheter, intressekonflikter och skattehänsyn, som gäller för alla koncernföretag i deras respektive verksamheter, inklusive SFE. De mest framträdande punkterna har vi sammanställt i ett dokument som du ladda ner här på hemsidan.

Vårt hållbarhetsarbete

Statkraft bedriver verksamhet som stödjer övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi genom att tillhandahålla förnybara och hållbara energilösningar. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Sverige.