Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samhällsansvar

Statkraft vill bidra positivt till de lokala samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi vill ta ett socialt ansvar som både leder till hållbar tillväxt och som är till nytta för samhället i stort.

Våra satsningar på utbyggnad av vindkraft bidrar bland annat till:

 

  • Arbetstillfällen, både under uppbyggnadsfasen och när vindparkerna är i drift.
  • Större kundunderlag för servicesektorn – framförallt under uppbyggnadsfasen.
  • Infrastrukturförbättringar eftersom vägarna till och från parkerna oftast ses över i samband med utbyggnaden.

Våra satsningar på utbygganden av förnybar energi medför samtidigt ingrepp i ekosystem och landskap. Vi strävar efter att ha en god dialog med de lokala organisationer som värnar ekosystemet och landskap. Vår ambition är att i den mån det går, tillsammans med de lokala intresseorganisationerna, undersöka hur vårt intresse i vindkraft och vattnet kan samverka med andra aktörers intresse i ekosystem, djurliv och landskap.

Vi strävar också efter att ha en god dialog med markägare och hitta former för mark- och skogsägare att få fördelar av vindkraftsutbyggnaden.

Genom vår sponsringsverksamhet stöttar vi lokala ändamål på de platser där vi är verksamma. Statkraft ska handla i enlighet med principerna för god affärspraxis och fri konkurrens samt ha nolltolerans mot korruption och penningtvätt.