Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Projekt Mittlagan

Sverige / Andra aktiviteter / Projekt

Lagan har en lång historia av vattenkraft och dagens produktionsanläggningar är närmare 100 år gamla. Statkraft planerar nu en större ombyggnad vid de tre vattenkraftverken Bassalt, Knäred övre samt Knäred nedre i Lagans huvudfåra. 

Åtgärderna genomförs med syftet att öka säkerheten och elproduktionen samt för att förbättra miljön. 

Läs mer om projektet här

Utforska vår verksamhet i Sverige