Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sigma

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Sigma är en planerad vindkraftspark i Bottenhavet belägen cirka 10 mil öster om Sundsvall. Parken planeras bestå av uppemot 143 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på närmare 13,6 TWh.

Projekt Sigma är en planerad vindkraftspark i Bottenhavet belägen cirka 10 mil öster om Sundsvall. Parken planeras bestå av uppemot 143 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 370 meter. Den förväntade årliga produktionen från vindkraftparken beräknas uppgå till närmare 13,6 TWh, vilket motsvarar drygt 2 miljoner villors hushållsel.

Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2033–2034.

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter pågick till den 15 december 2023.

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Åsa Karlberg
offshorewindsverige@statkraft.com 

Frågor och yttranden sänds till SM-SE-Njordr@sweco.se eller till
Sweco Sverige AB, RE 21345, Sandbäcksgatan 1, 653 40 Karlstad.