Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kartläggning i Ljungan

Sverige / Vattenkraft / Projekt

Statkraft startade i början av 2014 Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk.

Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna, så som vattenflöde och bottenstruktur, påverkar biologin i området.

Statkraft har bland annat med hjälp av forskare från Norge genomfört dykningar i den nedre delen av Ljungan. Vid dykningarna undersöktes om bottenmiljön är gynnsam för laxen. Svaren kommer att ge information om var laxen trivs bäst samt vara vägledande för vilka eventuella åtgärder som Statkraft och de andra aktörerna behöver vidta för att ge laxen bättre livsförutsättningar.

Kartläggning i Ljungan

Statkraft startade i början av 2014 Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk.