Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Epsilon

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Epsilon är en planerad vindkraftspark i Östersjön, belägen omkring 60 km nordöst om Fårö. Parken planeras bestå av upp till 184 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på närmare 12 TWh.

Projekt Epsilon är en planerad vindkraftspark i Östersjön, belägen omkring 60 km nordöst om Fårö och 100 km öster om Nynäshamn.

Parken planeras bestå av upp till 184 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen bedöms uppgå till närmare 12 TWh per år, vilket motsvarar knappt 2 miljoner villors hushållsel.

Vindkraftparken förväntas vara i drift omkring åren 2032-2033.

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter avslutades den sista augusti 2022. Läs mer nedan.

Projektet var del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Måns Håkansson
offshorewindsverige@statkraft.com