Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utvecklingsprojekt

Statkraft utvecklar både land- och havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Genom länkarna nedan kan du läsa mer om de olika projekten.

Bilder av vindturbiner till havs.

Projekt Beta

Tillståndsansökan för Projekt Beta lämnades till Sveriges regering i juni 2023. Planerna omfattar upp till 127 turbiner i södra Östersjön, söder om Blekinge. Produktionen förväntas nå upp till 10,5 TWh, motsvarande 7 procent av Sveriges nuvarande elkonsumtion. Parken planeras att vara i drift kring 2030. 

Läs mer här

Havsbaserade vindkraftsprojekt

Läs mer om våra havsbaserade vindkraftsprojekt.

Landbaserade vindkraftsprojekt

Läs mer om våra landbaserade vindkraftsprojekt här.

Här finns våra vindkraftsprojekt i Sverige