Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Frågor och svar om vindkraft

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om vindkraft.

Hur mäts vind?
Vind mäts i riktning och hastighet. Riktningen anges i väderstreck räknat från det håll vinden kommer ifrån. Nordvästlig vind betyder alltså att vinden kommer från nordväst och blåser mot sydost.

Hastigheten anges i meter per sekund. Vid måttlig vind, då kvistar och blad sätts i rörelse, blåser det ca 3-8 m/s. Hård vind, när träd svajar och kvistar bryts av, har vindstyrkor mellan 14 och 24 m/s. Vid 25 m/s är det storm, träd rycks upp med roten och takpannor blåser ned. När det blåser orkan ligger vindhastigheten på mer än 32 m/s och då orsakar vinden mycket stora skador.

Vad är turbulens?
Turbulens är virvlar som uppstår när luften strömmar fram. Virvlarna är olika stora beroende på hur temperaturen varierar med höjden. Vindkraftverk i skogsmiljö får ta hänsyn till turbulens på grund av trädens olika storlekar och placering.

I våra fyra vindparker är vindkraftverken höga och har den allra senaste tekniken – allt för att skogen inte ska påverka produktionen.

Vindkraftverken har direktverkande generator. Vad betyder det?
Det betyder att de inte har någon växellåda. På så sätt kan antalet rörliga delar minska med 50 procent. Det gör att vindkraftverken är enklare att serva och reparera. Dessutom är arbetsmiljön i maskin huset mycket bättre eftersom utrymmet har omfördelats när antalet delar minskar.

Varför har rotorbladen den form de har?
Längst in mot navet rör sig rotorbladet med lägre hastighet än längst ute vid spetsen. Den avsmalnande formen kompenserar hastighetsskillnaden och ger en jämn kraftfördelning på hela bladet.

Hur sitter rotorbladen fast?
Varje rotorblad sitter fast med ca 60 bultar i en cylinderformad krans mot navet. De lyfts upp med en jättelik kran och monteras antingen ett och ett blad i luften eller sätts samman till en komplett rotor på marken som sedan lyfts upp, beroende på förutsättningar på platsen.

Vad väger rotorbladen?
Ett blad väger 11,3 ton och hela rotorsystemet (det som snurrar) väger tillsammans 66,7 ton. Nacellen väger 73 ton.

Vad är rotorbladen gjorda av för material?
Mellanskiktet av bladets skal är gjord av balsaträ. Båda sidorna täcks sedan av glasfiberväv som gjuts tillsammans med epoxylim i en jätteform. Hela rotorbladet är ihåligt och det går att gå raklång inuti, även när de är monterade. Längst ut på spetsen finns ett litet dräneringshål där kondens kan rinna ut.

Vad är svepyta?
Svepytan är den yta som rotorbladen kan fånga upp vind på. Tänk en cirkel runt de tre bladens spetsar. Vindkraftverken på Stamåsen har en svepyta på 10 000 kvadratmeter, och den är mycket noga uträknad för att få ut bästa möjliga effekt. Intressant är att man faktiskt bara behöver öka bladlängden från 56 meter till 80 meter för att dubbla svepytan. Dessutom kommer spetsen på bladen upp i högre luftskikt där vindarna ofta är kraftigare och jämnare än nere vid marken, det påverkar också.

Vad händer om det är -25 grader kallt?
Vindkraftverken stannar vi -30 grader eftersom stålmaterialet blir sprödare vid låga temperaturer. Verken på Mörttjärnberget, Ögonfägnaden och Björkhöjden har avisningssystem inbyggda i bladen.

Vad är själva tornet gjort av?
Tornet är gjort av falsade stålplattor som skruvas ihop en gång för alla, det vill säga att de inte behöver efterdras. Totalt 15 000 bultar håller ihop tornet och de skruvas ihop med en momentnyckel som drar av bultens spets när den sitter rätt. Bultarna dras ihop två gånger, först till 80 procent och sedan hela vägen.

Hur stort är utrymmet i maskinhuset?
Ungefär 15 kvadratmeter, som en pytteliten etta med kokvrå.

Vad är det för fena som sticker upp längst bak på nacellen?
Det är en kylare som (precis som kylaren i en bil) kyler ned den värme som alstras i generatorn. Luften blåser igenom kylaren och kyler vätskan som cirkulerar via kylaggregatet i generatorn.

Vad är det för små snurror som sitter längst upp på fenan?
Det är en vindmätare och en vindflöjel som styr i vilken riktning det vridbara maskinhuset och rotorbladen ska ställa sig för att få ut den bästa effekten av vinden.

Varför är alla vindkraftverk vita?
Forskningen visar att den vita färgen upplevs som mer harmonisk i en utemiljö, jämför med till exempel flygplan. Det är en liten synvilla som gör att det som är vitmålat inte ser så dominerande ut. Fast egentligen har vindkraftverken en ljusgrå ton som motsvarar medelnyansen på himlen.

Hur vet man om ett vindkraftverk behöver service?
Det finns ett diagnossystem kopplat till varje vindkraftverk som säger till om något stannar eller inte fungerar som det ska. Vanligast är att det behöver fyllas på fett i det automatiska smörjningssystemet. Annars är det löpande underhållsservice en gång per år som gäller, precis som med en bil.

Vindkraftverket stannar om det blåser för hårt. Kan man inte ha en broms istället?
Bladen vrids efter hur mycket det blåser. Ju mer det blåser desto mer tvärställer bladen. Detta går inte att göra längre än till en viss nivå. Om bladen skulle få fortsätta att rotera i för höga vindstyrkor med broms inkopplad blir det för hög belastning på tornet och säkerheten skulle äventyras. Dessutom har även fundamenten en maxgräns för sin hållbarhet.