Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vallträskhobben

Sverige / Andra aktiviteter / Projekt

Projekt Vallträskhobben är en planerad vindkraftspark i Storumans kommun. Parken beräknas bestå av uppemot 75 vindkraftverk.

Projekt Vallträskhobben är en planerad vindkraftspark i Storumans kommun, i Västerbotten. Parken beräknas bestå av uppemot 75 vindkraftverk.

En avsiktsförklaring har tecknats med Storumans kommuns helägda dotterbolag ILC (Industri- och logistikcentrum AB) för att möjliggöra en produktionsanläggning av vätgas på NLC Storumanterminalen, där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft från Vallträskhobbens vindkraftspark.

Ett samråd har genomförts under hösten 2023. Efter samrådet tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsmyndigheten.

Tillståndsansökan beräknas vara färdig att skickas in till beslutande myndighet sista kvartalet 2023.

Projekt Vallträskhobben är en del av Statkrafts förvärv av Svevind.

Utforska vår verksamhet i Sverige