Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Beta

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Beta är planerad vindkraftspark i södra Östersjön. Parken planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på upp till 10,5 TWh.

Projekt Beta är en planerad vindkraftspark i södra Östersjön, omkring 85 km öster om Simrishamn, 85 km sydost om Karlshamn och 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde) och 63 km från Bornholm.

Parken planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktion från vindkraftparken beräknas uppgå till omkring 10,5 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 1,7 miljoner villors hushållsel.

Ansökan om tillstånd för Baltic Offshore Beta lämnades in till regeringen 2 juni 2023.

Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Åsa Karlberg
offshorewindsverige@statkraft.com