Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Alpha

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Alpha är en planerad vindkraftspark i Östersjön, mellan Nynäshamn och Visby. Vindparken planeras bestå av upp till 140 vindkraftverk, med en förväntad produktion på närmare 9 TWh per år.

Projekt Alpha är en planerad vindkraftspark i Östersjön, cirka 50 km norr om Visby och 60 km söder om Nynäshamn.

Parken planeras bestå av upp till 140 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen bedöms uppgå till närmare 9 TWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1,5 miljoner villor.

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter avslutades 30 april 2022. Läs mer i dokumentet nedan.

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Måns Håkansson
offshorewindsverige@statkraft.com