Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kungsbacka fjärrvärmeverk

Sverige / Fjärrvärme / Kraftverk

Sedan 80-talet har fjärrvärmen i Kungsbacka byggts ut i de centrala delarna av kommunen. Idag finns ett ledningsnät på 79 km som förser cirka 2000 kunder med värme.

 • 2002
  Första driftsåret
 • 97 MW
  Installerad effekt
 • 139,1 GWh
  Årlig produktion

På 2000-talet ombyggdes anläggningen flera gånger och idag kan vi skryta med att anläggningen är 100 procent biobaserad. Vi har lyckats ta bort alla fossila bränslen och i dag erbjuder vi en produktion baserad endast på förnybara biobränslen.
 
I Kungsbacka finns det två förbränningsanläggningar. En separat reserv- och spetsbelastningsanläggning ligger i den norra änden av staden, Borgås. Det finns en biopanna som bränner flis när det är kallt eller om huvudanläggningen måste stoppas t.ex. på grund av underhållsarbete. Kungsbackas stora anläggning ligger på Hammargårds industriområde strax söder om staden. Anläggningen har två stora biopannar för träflis. Det finns också fyra mindre reservpannor som kan startas snabbt om behovet uppstår. Statkraft erbjuder också fjärrkylning till kunder i Kungsbacka. Kylproduktion finns också på Hammargård.
 
Tack vare fossilfri produktion är miljöpåverkan från Kungsbacka-anläggningarna minimal. På grund av moderna rengöringsmetoder minimeras också utsläpp av damm, kväve och svavel. Askan som finns kvar återlämnas till skogen eftersom det är viktigt att industrin i asken gynnar skogen igen. På så sätt stänger vi cykeln.
 
Byggt år: 2002/2003/2014
Andel förnybar: 100%

 

Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %
 • Kungsbacka fjärrvärmeverk
  Kungsbacka
  Foto: Mikal Sveen

  Hammargård fjärrvärmeverk i Kungsbacka.

 • Kungsbacka fjärrvärmeverk
  Kungsbacka
  Foto: Mikal Sveen

  Kungsbacka fjärrvärmeverk

 • Kungsbacka fjärrvärmeverk
  Kungsbacka
  Foto: Mikal Sveen

  Kungsbacka fjärrvärmeverk

Utforska vår verksamhet i Sverige