Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

Upprustningen är mycket omfattande och berör bland annat el- och kontrollutrustning, åtgärder på generatorer och turbin, byte av transformator, åtgärder på ställverk, byte av hydraulaggregat, nytt ventilationssystem och nytt reservkraftsaggregat.

Järnvägsforsen är en av Statkrafts största anläggningar har så kallade långaxlade aggregat. Generatorn är placerad i marknivå med en 45 meter lång axel ner till turbinen som är placerad under vatten med ledapparat och löphjul.

När upprustningen är klar kommer Järnvägsforsen att ge klimatvänlig energi i minst 20 år, utan att kräva några större underhållsåtgärder. Upprustningen innebär även en stor miljömässig förbättring då mängden olja minskas i anläggningen.

Arbetet på plats startade i juni 2019 och beräknas vara klar i december 2019.

Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 125 miljoner kronor.

 

Normalårsproduktion 420 GWh
Effekt 100 MW
Byggår 1976
Aggregat Två francisturbiner
Fallhöjd 87 meter
Lokalisering Ånge kommun, Västernorrlands län

 

Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.