Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hylte vattenkraftverk

Sverige / Vattenkraft / Kraftverk

Hylte vattenkraftverk ligger i Hylte kommun i Hallands län.

  • 1989
    Första driftsåret
  • 26 MW
    Installerad effekt
  • 100 GWh
    Årlig produktion

Aggregat: Två kaplanturbiner 
Fallhöjd: 63 meter

Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %

 

Sweden_Hylte_1_1000x800.jpg
Foto: Statkraft

Se filmen om dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte och Jakobssjö

Projektet innebar ny betongdamm, utskov och jorddamm har byggts i Hylte. Dammen möjliggör att kunna släppa förbi dubbelt så mycket vatten än tidigare. Ett nytt teknikhus med ny el- och kontrollutrustning till luckorna har också byggts.

I Jakobssjö  har  nedre delen av dammslänterna förstärkts och instrumentering för dammövervakning installerats.

Utforska vår verksamhet i Sverige