Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Omega

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Omega är en planerad vindkraftspark i Bottenviken, belägen omkring 60 km öster om Piteå. Parken planeras bestå av upp till 83 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på närmare 5,4 TWh.

Projekt Omega är planerad vindkraftspark i Bottenviken, belägen omkring 55 km sydost om Luleå, 60 km öster om Piteå och 70 km nordost om Skellefteå.

Parken planeras bestå av upp till 83 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade årliga produktionen från vindkraftparken beräknas uppgå till närmare 5,4 TWh, vilket motsvarar knappt 870 000 villors hushållsel.

Vindkraftparken förväntas vara i drift kring åren 2032–2033.

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter inleddes i december 2022 och avslutades den 28 februari 2023.

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Åsa Karlberg
offshorewindsverige@statkraft.com