Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kappa

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Kappa omfattar en vindkraftspark i Norra Kvarken och södra Bottenviken. Den planeras bestå av närmare 74 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på upp till 4,9 TWh.

Projekt Kappa är en planerad vindkraftspark i Norra Kvarken och södra Bottenviken, belägen ca 55 km ost-nordost om Umeå.

Parken planeras bestå av upp till 74 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntad produktionen från vindkraftparken beräknas uppgå till omkring 4,9 TWh per år, vilket motsvarar knappt 800 000 villors hushållsel.

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter avslutades sista augusti 2023. 

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Åsa Karlberg
offshorewindsverige@statkraft.com