Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Gamma

Sverige / Vindkraft / Projekt

Projekt Gamma är en planerad vindkraftspark i Västerhavet, belägen ca 50 km väst om Kungshamn. Parken planeras bestå av uppemot 172 vindkraftverk med en förväntad produktion årlig produktion på upp till 12,8 TWh per år.

Vindparken planeras bestå av uppemot 172 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 370 meter. Den förväntade produktion från vindkraftparken beräknas uppgå till omkring 12,8 TWh per år, vilket motsvarar drygt 2 miljoner villors hushållsel.

Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032–2033.

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter pågick till den sista augusti 2023.

Projektet är en del av Statkrafts förvärv av Njordr Offshore Wind.

Kontakt
Åsa Karlberg
offshorewindsverige@statkraft.com