Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Säkerhetshöjande åtgärder i Ängabäck

Sverige / Vattenkraft / Projekt

Statkraft planerar att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Ängabäcks dammanläggningar för att kunna hantera högre vattenflöden.

Arbetena innebär i huvudsak höjning av tätkärna och dammkrön på fyllningsdammarna vid kraftstationen samt vid Råstorps och Skiphults invallningsdammar. Fyllningsdammarna kommer även att förstärkas.

De planerade arbetena innebär inte några förändrade driftsförhållanden vid vattenkraftverket eller att de nu gällande dämningsgränserna för vattenmagasinet ändras.

 

 

Säkerhetshöjande åtgärder i Ängabäck

Statkraft planerar att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Ängabäcks dammanläggningar för att kunna hantera högre vattenflöden.