Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ögonfägnaden vindpark

Sverige / Vindkraft / Kraftverk

Ögonfägnaden vindkraftpark ligger i Ragunda, Strömsund och Sollefteå kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län.

Vindpark Ögonfägnaden omfattar 13 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 2,5 mil väster om Ramsele och fördelar sig i stor sett lika mellan kommunerna Ragunda och Strömsund samt med en mycket begränsad del i Sollefteå kommun.

Landskapet är ett kuperat skogslandskap med inslag av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker.

Vindparken togs i drift vid årsskiftet 2015/2016 – 33 vindturbiner med en effekt på vardera 3,2 MW. Totalt installerad effekt är cirka 106 MW.

Ögonfägnaden producerar cirka 310 GWh årligen. Det motsvarar elkonsumtionen i 16.000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 64.000 villor eller 160.000 lägenheter.
Ögonfägnaden och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Rotorbladens vridning beror sedan på hur mycket det blåser.

Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 2.400 MWh.

Tillståndet medger 40 vindkraftverk. Etapp två med ytterligare 7 vindkraftverk är under förprojektering.

 • 2015
  Första driftsåret
 • 106 MW
  Installerad effekt
 • 320 GWh
  Årlig produktion
 • Ögonfägnaden vindpark
  Ögonfägnaden
  Foto: Torbjörn Bergkvist

  Ögonfägnaden vindpark

 • Ögonfägnaden vindpark
  Ögonfägnaden
  Foto: Torbjörn Bergkvist

  Ögonfägnaden vindpark

 • Ögonfägnaden vindpark
  Ögonfägnaden
  Foto: Torbjörn Bergkvist

  Ögonfägnaden vindpark

Kontakt
Erika Dahlin
Drift-och underhållschef
Björkhöjden, Stamåsen och Ögonfägnaden.
Telefon: 072-524 70 02
erika.dahlin@statkraft.com

Vindpark Ögonfägnaden
Sörviken 420, 830 70 Hammerdal

Utforska vår verksamhet i Sverige