Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft ser över möjlighet till nya aktieägare till sin elbilsladdningsverksamhet Mer

13 mars, 2023

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, ser över möjligheten att bjuda in nya aktieägare i ägarstrukturen för sin helägda elbilsladdningsoperatör Mer, för att stödja företagets ambitiösa tillväxtstrategi. Statkraft, som kommer att förbli en aktiv och engagerad majoritetsägare i Mer, har anlitat Carnegie och Skandinaviska Enskilda Banken som finansiella rådgivare för denna process.

Företaget, som grundades 2009 som Grønn Kontakt och bytte namn till Mer år 2020, började sin tillväxtresa i Norge där man fick unik erfarenhet av att vara verksamma på Europas pionjärmarknad för elfordon. Genom en rad riktade förvärv och snabb utbyggnad av laddare har Mer ökat sin marknadsnärvaro i norra Europa avsevärt under det senaste decenniet. Verksamheten sträcker sig nu över fem europeiska länder – Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Österrike. Förutom ett brett offentligt laddningsnätverk erbjuder Mer smarta laddningslösningar för kommersiella flottor, bostadsrättsföreningar och företag, vilket ger företaget en attraktiv position för ytterligare tillväxt. 

– Att bjuda in fler aktieägare till Mer kommer att göra det möjligt för företaget att påskynda utbyggnaden av sitt laddningsnätverk för elbilar i norra Europa. Detta ger oss möjlighet att ta en ännu större roll i den globala övergången till koldioxidfria transporter, säger Jürgen Tzschoppe, Executive Vice President för New Energy Solutions i Statkraft.

– Vi kommer att ta den tid som krävs för att överväga bästa möjliga ägarstruktur för Mer framöver. Att ta en ledande roll inom elbilsladdning är ett bra exempel på hur Statkraft implementerar strategin att utveckla och skala upp ny grön energiteknik genom att samarbeta med andra, avslutar Tzschoppe.

Elektrifiering av transporter spelar en avgörande roll i arbetet mot klimatförändringarna. Att ersätta fossildrivna bilar med elfordon är en viktig del av de globala insatserna för att minska koldioxidutsläppen och det är tydligt förankrat genom EU:s gröna giv och 55%-paketet.  

– Kraftfulla megatrender driver EV-utvecklingen över hela världen. År 2030 förväntas närmare hälften av alla nya personbilar att vara elektriska, och utvecklingen kommer snabbt att fortsätta mot 100% därefter, säger Kristoffer Thoner, VD för Mer. 

– Vårt uppdrag är att göra övergången till hållbar elektromobilitet enkel och tillgänglig för alla genom att erbjuda innovativa lösningar som kommer att underlätta för våra kunder med sömlösa EV-laddningsmöjligheter. Med över 35 000 laddpunkter har Mer en stark position på de mest attraktiva elbilsmarknaderna i Europa, och år 2021 tillhandahöll vi över 316 miljoner eldrivna kilometer. I kombination med vår långa erfarenhet, vårt unika hållbarhetsengagemang och snabbt växande laddningsnätverk för elbilar är Mer positionerat för att spela en ledande roll i transportrevolutionen i Europa, avslutar Thoner 

 

Oslo, 13 mars 2023


Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt och Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5300 anställda i 21 länder.  

Om Mer
Mer är ett europeiskt elbilsladdningsföretag som ägs av Statkraft med mer än 300 anställda. Genom att kombinera djup kunskap om elbilsladdningsbranschen med äkta ambition ger Mer expertis och skala för att verkligen driva det europeiska skiftet mot elektrisk mobilitet. Företaget har blivit en ledande fullserviceleverantör av elbilsladdning med fotfäste på de mest attraktiva marknaderna i Europa. Mer erbjuder innovativa och användarvänliga laddningslösningar till kunder, vare sig det är hemma, på jobbet, på språng eller där de handlar. Mers uppdrag är att göra hållbar elektrisk mobilitet enkel och tillgänglig för alla. www.mer.no