Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft storsatsar - nyetablerar IT-verksamhet i Sollefteå

14 nov., 2022

Statkraft IT storsatsar i Sollefteå och nyanställer 5-10 personer till en ny IT-funktion. Gruppen kommer att vara en stödfunktion både till den svenska och den globala verksamheten. Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent.

Statkraft har sedan tidigare ca 50 anställda på kontoret Sollefteå. Personalen arbetar bl.a. med underhåll, planering, drift, projekt och ger annat stöd till verksamhet inom vatten- och vindkraft.  Knutet till detta har det funnits en mindre IT-enhet med fokus på driftsprocesser. Nu vill företaget storsatsa och nyetablera en IT-grupp som ska serva såväl den svenska verksamheten som den globala.

Statkraft IT är verksamt bland annat i Storbritannien, Tyskland, Norge, Chile och Indien. Den nya gruppen ska alltså jobba nära kollegor i andra länder.

– Vi söker personer som finns i regionen och har rätt kompetens men kommer också att vända oss till möjliga hemvändare eller andra som kan tänka sig att flytta till Sollefteå. Det händer mycket i Sollefteå och arbetsmarknaden växer med allt fler nyetableringar, säger Marcus Jönsson, HR-chef i Statkraft Sverige.

Statkraft är ett företag som växer. Statkraft IT behöver därför öka sina resurser både när det utveckling av nya affärssystem och att säkerställa drift av den infrastruktur som redan finns. I Sollefteå söker man roller inom Applikations-utveckling, IT-arkitektur, IT-säkerhet, IT-nätverk och datacenter samt mjukvaruutveckling.

– Vi söker nu efter en grupp som ska jobba tillsammans. Vid rekryteringen fäster vi därför extra vikt vid både individuella kompetens och hur man funkar i grupp, säger Marcus Jönsson.

Att just Sollefteå blir platsen för nyetableringen har flera orsaker.
– Det är det en bra plats att växa på med flera företag inom energibranschen. Det vi erbjuder är ju en jättechans för den som vill leva och bo i regionen men ändå vill jobba i ett globalt team där det finns möjligheter till jobbrotation.

Rekryteringen av den nya gruppen startar omgående och Statkraft hoppas att alla ska vara på plats under våren.

För mer information:
Marcus Jönsson, HR-chef Statkraft Sverige
Telefon: 076-102 00 62
E-post: marcus.joensson@statkraft.com
www.statkraft.se

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5000 anställda i 19 länder.