Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Varning för ökade flöden i Ljungan mellan Holmsjön och Ångesjön

21 Feb, 2020

På grund av haveri i Järnvägsforsens vattenkraftverk måste Statkraft spilla vatten förbi kraftverket. Under helgen kommer flödet på sträckan från Holmsjön via dammarna Alby och Ringdalen uppgå till 110 kubik per sekund för att på måndag gå ned till 57 kubik per sekund som medel under dygnet. Vilket är en hög vattenmängd för årstiden.

Detta skulle kunna medföra att vatten kan forsa över eventuella isar på dammarna Alby och Ringdalen. Isflak från strandkanten kan också lossna och spolas vidare i älvfåran.

Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet när man vistas i närheten av Ljungan, sträckan mellan Holmsjön och Ångersjön.

Felsökning är påbörjad och reparationer kommer att utföras snarast därefter, vi vet i nuläget inte hur länge reparationerna kommer att pågå.  

Vi uppdaterar hemsidan löpande med ny information.

Uppdatering 2020-02-22: 
En av de två generatorerna har nu kunnat tas i drift igen. Nu är flödet 25 kubik per sekund och förväntas vara det tills att även den andra generator är driftsatt igen. 


Uppdatering 2020-02-25:
Idag kunde Järvägsforsens vattenkraftverk åter sättas i full drift efter felsökning och reparationer. Vattenflödet är nu åter normalt.

 

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 4000 anställda i 16 länder.