Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Rekordmycket ål i Lagan - aktiviteter för att rädda ålen kan ligga bakom

08 okt., 2019

Inte sedan 1963 har så mycket ålyngel samlats i Statkrafts ål-uppsamlare vid vattenkraftverket i Laholm. Ålarna som samlats in används sedan för utsättning uppströms i Lagans sjösystem på förutbestämda platser.

Ålarna vägs av Statkraft och årets samlade vikt visar att det nu finns rekordmånga ålyngel i Lagan. Som jämförelse var den sammanlagda vikten av ålen 2009 bara 29 kg. I år är den samlade vikten 260 kg och i fjol 195 kg. 260 kg ålyngel motsvarar ungefär 260 000 glasålar.

Ålbeståndet i världen är akut hotat. Orsakerna tror man kan vara miljögifter, förlust av uppväxtområden i sötvatten, vandringshinder i form av dammar och kraftverk samt fiske. Den europeiska ålen fortplantar sig på några hundra meters djup i Sargassohavet och måste därför kunna passera från uppväxtområdena i svenska sötvatten och ut till havet.

För att bidra till ålens överlevnad har Statkraft deltagit både i forskningsprojekt och utfört konkreta aktiviteter.

- Ett viktigt bidrag kan vara att vi sedan 8 år tillbaka även transporterar vuxen ål som sedan sätts ut nedströms från Laholms kraftstation. Detta har vi gjort inom programmet ”Krafttag ål”. Vi har även satt ut ålyngel på västkusten. Detta sammantaget med andra insatser, kan förhoppningsvis vara en del av förklaringen till det ökande antalet ål i Lagan, säger Henrik Jatkola, kraftverkschef i Statkraft Sverige.

Vid Laholms turbinutlopp har det även utförts tester med ramper som ålen ska ta sig upp på som en del av forskningsprojektet ”Alternativ ålyngelsuppsamling”.

Inom projektet ”Krafttag ål” har man bland annat studerat lösningar för uppströmspassage, fysiska avledare vid vattenkraftverk, vandringsmönster, studier av ålbestånd via fiskräknare och skonsam drift av vattenkraft vid ålvandring.

- Vi kan inte vara säkra på att ökningen av ål i Lagan är ett resultat av våra insatser, det skulle kunna vara en naturlig variation, men det är oavsett mycket glädjande. Vi ska fortsätta vårt arbete och förbättra fångsten och transporten av ål i Lagan, säger Henrik Jatkola.

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 3600 anställda i 15 länder.

För mer information
Gunilla Lundén, Kommunikationschef Statkraft Sverige, 070–5213116
Henrik Jatkola, Kraftverkschef, 076-771 74 08