Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vad är flexibiliteten i elsystemet värd? – Statkrafts seminarium i Almedalen

26 juni, 2024

Statkrafts första seminarium under Almedalsveckan 2024 behandlade flexibilitetens roll och värde när vi går mot ett mer väderberoende elsystem. Från Statkraft deltog Jakob Norström, Sverige-VD. Niclas Sigholm, känd från Energistrategipodden, modererade.

Bild från panelsamtalet om flexibilitet i elsystemet, från Almedalsveckan 2024.

Från vänster: Niclas Sigholm, Johanna Lakso, Lotta Medelius-Bredhe, Lina Håkansdotter och Jakob Norström.

Mycket ny fossilfri elproduktion kommer att krävas redan före 2035, regeringens målår för ny kärnkraft. Enbart industrin efterfrågar ytterligare 70 TWh de närmaste åren för att genom elektrifiering klara klimatomställningen. Det som kan byggas ut tillräckligt snabbt är i första hand vindkraft, vilket innebär ett mer väderberoende elsystem. Vilken roll kommer flexibilitet i olika former att spela i det elsystem vi nu bygger? Och vad är den värd?  

Jakob Norström inledde med att sätta scenen genom att understryka att elektrifiering är den viktigaste vägen framåt för att sänka koldioxidutsläppen.

- Det snabbaste sättet att få till mer elproduktion är med vindkraft, men då behöver elsystemet bli mer flexibelt för att kunna möta de variationer i produktion som vindkraften ger, sade Jakob Norström.

Johanna Lakso, VD för Power Circle, menade att prissignaler är viktigt. Bland annat skulle fler få plats i systemet med en prissättningsmodell där kunder betalar mindre om de kan tänka sig vara flexibla med hur mycket effekt de får.

- Om kunder kan tänka sig att göra avkall på effekt vid vissa tider på dygnet kan vi tilldela mer effekt, menade Johanna Lakso.

Detta bekräftades och uppmuntrades av en av de största framtida elkonsumenterna, H2 Green Steel.

- Vi behöver mycket effekt snabbt, så alla sätt vi kan få till effekt snabbt är värdefullt för oss. Hur flexibla vi kan vara som kund, beror på var någonstans i anläggningen. Vi är flexibla i vissa delar, men i andra delar – t ex där vi smälter järnet – kan vi inte vara alls flexibla, sade Lina Håkansdotter, chief sustainability & corporate affairs officer, H2 Green Steel

Elnätets utbyggnad är också avgörande för att kunna fördela mer effekt och här behövs mer incitament för nätägarna menade Johanna Lakso.

- Den regleringen vi har haft har styrt mot traditionell nätutbyggnad, en modern och bra reglering strävar efter att möta samhällets behov hela tiden, sade Therese Hindman Persson, hefsekonom på Energimarknadsinspektionen.

Regeringen har utsett Bo Diczfalusy till att leda en utredning av elmarknaden, bland annat för att säkra en hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar.

- En av de viktigaste frågorna blir att bygga upp en fungerande kompetens kring detta, betonade Bo Diczfalusy.

En annan viktig faktor för att skapa förutsättningar för ett flexibelt elsystem är teknikutvecklingen. För att kompensera för väderberoende produktion krävs reglerkraft i form av till exempel vattenkraft, men andra lösningar blir också viktiga. Speciellt längre söderut i landet. Här kommer till exempel lösningar som bygger på vätgas och batterilagring in.

För region Gävleborg är allt som kan ge mer effekt välkommet.

- Den gröna omställningen sker just nu i Gävleborg. Ovako jobbar för fullt med fossilfritt stål. Företagen ropar efter mer effekt. Vi måste tacka nej till företag som vill komma till Gävleborg för att det inte finns kapacitet, sade Patrik Stenvard (M), regionråd Gävleborg.

Jakob Norström kunde avslutningsvis konstatera att det finns en stor enighet kring att en ökad flexibilitet i elsystemet blir en viktig faktor för att kunna leverera den effekt som krävs för att möta det ökande elbehovet.

- Statkraft och andra elproducenter har en viktig roll i detta, både för att få mer produktion på plats, men också för att bidra med tekniska flexibilitetslösningar. Men det viktigaste är att insikten finns om att vi behöver göra detta tillsammans.

Medverkande i seminariet var:

Bo Diczfalusy, Utredare av elmarknadens utformning
Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör, Svenska kraftnät
Lina Håkansdotter, Chief sustainability & corporate affairs officer, H2 Green Steel
Therese Hindman Persson, Chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Fredrik Olovsson, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Johanna Lakso, VD, Power Circle
Patrik Stenvard, Regionråd, Gävleborg, Moderaterna
Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige

Samtalet modererades av Niclas Sigholm, känd från Energistrategipodden.