Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Nytt vindkraftstillstånd i Blädingeås

12 Mar, 2014

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, har meddelat sin dom i ärendet vindpark Blädingeås.

Tillståndet innebär att Statkraft Södra Vindkraft AB har ett laga kraftvunnet miljötillstånd att upprätta sex  vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Ljudet vid de närliggande bostäderna måste begränsas till 39 dB(A).