Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nytt vindkraftstillstånd i Blädingeås

12 mars, 2014

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, har meddelat sin dom i ärendet vindpark Blädingeås.

Tillståndet innebär att Statkraft Södra Vindkraft AB har ett laga kraftvunnet miljötillstånd att upprätta sex  vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Ljudet vid de närliggande bostäderna måste begränsas till 39 dB(A).