Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Vindpark Mörttjärnberget tas i drift – 37 nya vindkraftverk i Norrlands största vindkraftsprojekt

04 Jun, 2014

Idag invigs vindparken Mörttjärnberget som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt. Parken består av 37 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 280 GWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för 56 000 villor eller 140 000 lägenheter.

Mörttjärnberget ligger i Bräcke kommun och 1,5 miljard kronor har investerats i bygget.  Parken drivs av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och till 40 procent av SCA.


- Vi är glada över att vindparken Mörttjärnberget nu är i drift.  Det har varit en lång process och i den har vi känt ett stort stöd från kommunen, det lokala näringslivet och allmänheten. Statkraft är idag Europas ledande företag inom förnybar energi och sammanlagt har vi på ett par år beslutat om vindkraftsinvesteringar i Sverige på 8,8 miljarder kronor. Som Europas största privata skogsägare så har SCA bra vindlägen i skogarna i norra Sverige och stora ambitioner i satsningen på vindkraft. Den här samverkan är ett viktigt led i arbetet för en mer hållbar framtid, säger Jakob Norström, vd i SSVAB.


Mörttjärnberget är en del i en satsning på flera vindparker i Västernorrland och Jämtland som  är en av Sveriges största vindkraftsinvesteringar. Förra året invigdes Stamåsen vindpark (26 verk) och ytterligare två parker är just nu under byggnation i Västernorrland och Jämtland; Björkhöjden (90 verk) och Ögonfägnaden (33 verk). Vindparkerna Bodhögarna och Björkvattnet är under förprojektering.  De hittills beslutade delarna i projektet omfattar sammantaget 186 vindkraftverk och kommer att bidra med 1,6 TWh el per år.{För att det ska vara tydligare att vi menar de klara och pågående delarna av projektet.} Denna förnybara energi, som kan ersätta fossila bränslen, minskar koldioxidutsläppen med över en miljon ton per år.


Under byggtiden av vindparkerna skapas cirka 300 arbetstillfällen, varav en tredjedel förväntas komma ur den lokala arbetskraften. När vindparkerna är i drift beräknas det bli cirka 30 arbetstillfällen året om och ytterligare 20 under sommarhalvåret.

För mer information kontakta:

Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products, tel. 060-193498

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, tel. 070-5213116

 

Mer information finns också på www.vindkraftnorr.se

Foton för publicering, från Mörttjärnberget och eftermiddagens invigning, kommer finnas för nedladdning från samma websida. För rörliga bilder, kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner.